Start

Grondlegger Eduard Schuit had verstand van bouwzaken, Omdat hij als uitvoerder in het aannemersbedrijf van zijn vader had gewerkt. Een onderneming die hij al jaren gunstig bekend stond vanwege het realiseren van honderden nieuwe woningen. In 1925 werd zijn droom werkelijk. Samen met zijn vrouw richtte hij namelijk zijn eigen bouwbedrijf op onder de naam Bouwbedrijf E. Schuit. De nieuwe onderneming werd gevestigd aan de Patrimoniumstraat te Hillegom waar Schuit ook een nieuw woonhuis had gebouwd. Direct na de oprichting van het bouwbedrijf, stichtte mevrouw Schuit ook een sigarenwinkeltje dat zich al snel uitbreidde met kruidenierswaren en andere directe benodigdheden.

Furore

Bouwbedrijf E. Schuit richtte zich in het begin met name op de woningbouw in en rondom Hillegom. Door direct te pelen op interessante bouwplannen van de woningbouwvereniging, brak er al snel een ‘’Gouden tijd’’ aan voor het bedrijf. En ook al moest ook schuit bij het aanbreken van de crisistijd in 1933 een stapje terug zetten, in 1938 maakt zij alweer een furore door voor scherpe prijzen bollenschuren en villa’s te bouwen.

Volharding

In het begin van de oorlog werden de opdrachten schaarser, waardoor de heer Schuit besloot tijdelijk elders te gaan werken. Mevrouw Schuit zette intussen samen met twee personeelsleden het bouwbedrijf voort. Ook haar wijkwinkel werd gehandhaafd. Het tweetal beschikte over een sterk volhardingsvermogen wat uiteraard nodig was om het gezin , bestaande uit 9 kinderen, te kunnen onderhouden.

Actie

Vlak na de oorlog bestond het team van Schuit weer uit vier mensen; een groep harde werkers die in 1946 werd aangevuld door de twee oudste zonen van de oprichters. Allen zetten de schouders eronder om de zaken van het Bouwbedrijf zo snel mogelijk weer op te poten te zetten. Alles werd aangepakt. Zo ging Schuit bijvoorbeeld een poosje houten bollenkisten timmeren terwijl zij ondertussen de bouwmarkt scherp in de gaten hield. Deze alertheid wierp in 1947 zijn vruchten af. In dat jaren sloeg Schuit namelijk haar slag door onmiddellijk in te haken in Lisse te bouwen. Het bouwproject werd door Schuit succesvol voltooid en leidde onherroepelijk tot een definitieve voortzettingen van de ‘’gouden tijd’’.

Betrouwbaarheid

Een nieuwe ontwikkeling deed zich voor in de jaren 50 toen ook de twee jongste telgen van de familie Schuit het bouwbedrijf  kwamen versterken. Het hechte team bestond nu uit zes familieleden en inmiddels negen andere vakkundige medewerkers. De continuïteit van de
onderneming was dan ook gewaarborgd en het leveren van hoogstaande kwaliteit en een uittekenende service waren en bleven daarbij de belangrijkste uitgangspunten van Schuit. Dit tot genoegen van vele opdrachtgevers die in steeds grotere getale de keuze op het bouwbedrijf lieten vallen als het ging om nieuwbouw van met name exclusieve woningen en villa’s. Toen alle vier de zonen in 1967 het bedrijf overnamen, wisten zij dit vertrouwen te handhaven door de activiteiten in de solide trend van hun ouders voort te zetten.

Vernieuwingen

In 1975 vierde Schuit haar 50 jarige bestaan. Een bijzondere moment dat nog eens extra werd onderstreept door haar toenemend succes bij klanten in inmiddels heel de bollenstreek van Noord- Holland. Het innovatieve bedrijf haakte namelijk professioneel in op een groeiende vraag naar niet alleen exclusieve woningbouw voor particulieren maar ook naar utiliteitsbouw voor bedrijven. Doordat Schuit haar dienstenpakket en specialisme hierop aanpaste, stond het bedrijf al bekend als een veelzijdig bouwbedrijf dat van alle markten thuis was. Bovendien voerde Schuit ook renovatiewerkzaamheden uit bouwwerken die bijvoorbeeld nog door de oprichter van het bouwbedrijf waren verwezenlijkt.

Uitbreiding

In 1980 overleed mevrouw Schuit, vijf jaar later gevold door haar echtgenoot. Laatstgenoemde maakte nog mee dat in 1983 de derde generatie schuit bij het bedrijf kwam werken. Een onderneming die intussen uit haar jasje was gegroeid vanwege de flinke uitbreidingen in activiteiten en personeel. In 1985 verliet het bouwbedrijf dan ook de werkplaats aan de Patrimoniumstraat; de plek waar het ooit allemaal begonnen was. Het ouderlijk huis bleef weliswaar bewoond door een van de familieleden terwijl het bouwbedrijf zich met bijna 20 medewerkers vestigde in een bestaand pand van een voormalige bollenbedrijf te Hillegom. Naast het hoofdgebouw bouwde de aannemen een nieuwe loods die weer ruimte bood voor verdere expansie

Succes

De groei van Bouwbedrijf E. Schuit stond eind jaren 80 alles behalve stil. Reeds in 1990 besloot het bedrijf dan ook voor de derde keer te verhuizen naar een nog groter pand aan de Leidsestraat 126 te Hillegom; het huidige adres van het aannemingsbedrijf. In 1994 nam de derde generatie Schuit het bedrijf over. Beide zetten wederom het bedrijf op gelijke voet van hun voorgangers voort en weten tot op heden  het roer krachtig in handen te houden. Het jaar 2000 staat dan ook niet voor niets voor 75 jaren van ongekend succes. Een bijzonder moment waarop de organisatie terecht trots mag zijn. Immers, op de brede en vertrouwde basis die het familiebedrijf in de 20e eeuw heeft gelegd, kan ook in de 21e eeuw weer stevig gebouwd worden!!